7 odmian miłości

7 odmian miłości

Eskimosi mają 52* nazwy śniegu. Bo jest dla nich ważny. Określeń dla miłości powinno być tyle samo. Czy chcesz poznać, którą miłość już znasz? Ile barw ma miłość, zmysłowość i seks?

W podziękowaniu dla mojej nauczycielki Nemi Nath.

Przyjrzyjmy się 7 czakrom – ośrodkom energetycznym w naszym ciele, traktując je jako punkty odniesienia dla rozwijania sztuki kochania i własnego wzrostu. Nie chcę uruchamiać dyskusji o istnieniu czy funkcji czakr – możesz potraktować je symbolicznie. Bardziej zależy mi na tym, abyś odpowiedział sobie na pytania:
– Które z tych miłości znam, doświadczyłem, a których nie?
– Jaki mam stosunek do poszczególnych odmian?
Istnieje takie przekonanie, że duchowość polega na odcinaniu się od materii, popędów i emocji i bycie „ponad to”. Wydaje nam się, że wchodząc po tej drabinie rozwoju możemy oderwać już te niższe szczeble i potraktować je jako gorsze, niepotrzebne. To klasyczny Lowenowski konflikt między sercem a genitaliami (miednicą). W większości doktryn wygrywa serce jako bardziej „czyste”. Ja jednak chcę cię zaprosić do równego traktowania wszystkich odmian miłości. Miłość pełna wyrasta z wzajemnego ich połączenia a nie odcinania. A zatem nie tylko chodzi o to, by wspinać się po tych punktach odniesienia jakim są czakry – jak po drabinie, ale aby znać i uhonorować każdy jej szczebel. Moje doświadczenia mówią, że wzrastając rozprzestrzeniamy się w dół i w górę czyli im bardziej mamy kontakt z subtelną, „wysoką” energią, tym bardziej jesteśmy uziemieni. A zatem:

Miłość 1 czakry to  fizyczna odmiana miłości.
Doznanie ulgi, zaspokojenia seksualnego, daje poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Przyjemność cielesna równa się tutaj poczuciu bycia kochanym. Seks głównie prowadzi do rozładowania napięcia. Nie oznacza to, że para nie jest zdolna do innego kochania, może wybrać ten rodzaj zbliżenia świadomie. Często jest pierwszym motywem do zainteresowania się drugą osobą.

Miłość 2 czakry to miłość oparta na uwodzeniu.
Tu pojawia się element pragnienia a nie tylko fizycznego głodu czy chęci rozładowania napięcia. Czujesz się kochany, jeśli ktoś Cię pragnie. Ta odmiana to królowa flirtu, przyciągania i odpychania, kreatywności, gier. Miłość trwa aż do momentu, kiedy jest coś do skonsumowania w danej osobie, aż powoduje ona naszą ciekawość. Zaspokojenie tej ciekawości prowadzi wtedy to osłabienia pożądania. Jest to jedna z najintensywniejszych odmian miłości często utożsamiana z motylami w brzuchu, z najsilniejszym uczuciem. Seks w tej odmianie to bawienie się, aby podnieść pragnienie. Czasami tu utykamy, szukając coraz to nowych osób, by czuć „motyle” lub nie wiedząć jak wytworzyć „motyle” po iluśtam latach z tą samą osobą.

Miłość 3 czakry to spotkanie, w którym dominuje myśl, że jesteśmy dla siebie stworzeni.
Jesteśmy dumni z naszego partnera, ponieważ często podnosi nam poczucie naszej wartości. W świecie męskim to syndrom wybierania najpiękniejszej modelki, aby podnieść status wśród kolegów.  W żeńskim – to mit rycerza na białym koniu. Tu króluje uczucie bliskości, satysfakcja, że należymy do siebie, że się odnaleźliśmy. Uczucia demonstrowane są fizycznie przez czułe słowa i dotyk. Seks z dużą ilością dotykania, głaskania, przytulania. W ten sposób odkrywasz, odzyskujesz te części siebie, które były głodne akceptacji, bliskości, zauważenia. Tutaj pojawiają się wszystkie seksualne gry mocy – mistrz i niewolnik, kontrola i poddanie się. Na tym poziomie bliskość z drugą osobą wyrasta z chęci dopełnienia naszych braków , umocnienia ego. Jeśli jednak nie pójdziemy dalej jako para, w stronę serca, to utkniemy tutaj w interesowanym traktowaniu drugiego człowieka.

Miłość 4 czakry. „To miłość ma mnie a nie ja miłość.”
Miłość nie jest tylko doświadczeniem fizycznym czy emocjonalnym, nie jest przywiązana do konkretnej osoby. Koncept miłości w trzech pierwszych czakrach opieramy na ciele (moje ciało cię pożąda) lub na emocjach (kocham cię, bo zaspokajasz moje potrzeby) a tu inaczej – miłość jest stanem, wyborem, sensem. Tu odkrywamy, że to my jesteśmy miłością. Pojawia się wrażliwość serca, bezbronność, mogą pojawić się zranienia, jeśli zablokujemy serce. Ale pojawia się też zupełnie inny rodzaj intymności, bliskości, spełnienia, który pozwala parze przechodzić zwycięsko kryzysy.

Miłość 5 czakry. Miłość służy ekspresji tego, co łączy nas jako para.
Oparta jest na wspólnym kierunku dla dwojga, na głębszej wymianie pomiędzy partnerami, aby mogło wydarzyć się coś, w co oboje są zaangażowani np. prowadzenie biznesu opartego na wewnętrznej misji, warsztatów, podróżowania. Są razem, bo razem służą czemuś więcej niż oni sami. Ich połączenie skupione na ekspresji wyższego celu, któremu służa jako para. Na tym poziomie miłości potrafimy kochać wszystkich. Nasza zdolność kochania jest tak duża, że nie zalezy już od obiektu. To, że jesteś z daną osobą to twój wybór, a nie zrządzenie losu czy mityczne odnalezienie „połówki”. Pojawia się tu swiadomosć, że jako para możecie służyć czemuś większemu.

Miłość 6 czakry. Miłość rozumiana jako rezonans między duszami.
Na tym poziomie seks jest pod kontrolą duszy, jest w służbie. Celem aktu seksualnego jest przesunięcie energii w górę i poczucie z partnerem boskiego połączenia. To jest akt miłości, nie seksu.. Można go używać do własnego procesu wzrostu, można w ten sposób się leczyć. Do tego dążą tantrycy, aby energia seksualna były wyrazem pełnego połączenia pomiędzy partnerami wszystkimi tymi ośrodkami (czakrami) Wyobraź sobie zbliżenie, które zaspakaja każdą z tym odmian miłości jednocześnie i jak po drabinie zaczynacie wspinać się coraz wyżej do Unii, do Jedni.

Miłość 7 czakry. Zjednoczenie .
Tu jesteś połączony ze wszystkim i wszystkimi. I w tym znaczeniu znikasz jako odrębność. Seks nie jest potrzebny, ale może być wyborem.

Te siedem odmian miłości czy połączeń pomiędzy ludźmi może pokazywać nasz wzrost – w okresie nastoletnim seks jest koniecznością fizjologiczną, potem koniecznością popędową opartą na pragnieniu, potem emocjonalną, potem duchową – aż staje się wolnością i wyborem. Jednocześnie ostatnia odmiana może zawierać w sobie wszystkie poprzednie lub możemy świadomie wrócić do tej odmiany, którą akurat wybieramy. Przemierzamy drogę od przymusu do wolności, od nieświadomości do świadomości, od warunkowości do bezwarunkowości. Może też służyć parom jako punkt oparcia do rozwoju.

Punktem ważnym jest serce.
To tutaj jest pomost w górę i pomost w dół, tu jest przełącznik, gdzie duchowość spotyka się z cielesnością. Dlatego ja tak uparcie się o nim rozpisuję.  W sercu mamy dostęp, aby pokierować energią w dół podczas zbliżenia, jak i w górę.

Kobieta a mężczyzna
Uważa się też często, że miłość mężczyzny to miłość 1,2,3 czakry a kobiet tych wyższych. To nie prawda. Kobieta jest aktywna w 2,4,6 czakrze a mężczyzna w 1,3,5. Aktywność polega na tym, że ta osoba pierwsza inicjuje wymianę energii. Mężczyzna inicjuje w 1 czakrze a kobieta ją przyjmuje, potem kobieta inicjuje w 2, a mężczyzna ją przyjmuje i tak dalej i tak dalej,  ten sposób wzajemnie się zasilając i otwierając.  Po to jesteśmy sobie potrzebni. Wymiana tej energii, wymiana uczuć prowadzi do pełni i wzajemnego obdarowania.

W jaki miejscu teraz jesteś?
Do której odmian teraz tęsknisz? Które chcesz połączyć, zbilansować? Których nigdy nie zaznałeś? Popatrz zatem na swoje relacje intymne, seksualne, przelotne spotkania, głębokie więzi, miłości, które dalej nosisz w sercu. Wszystkie one ważne, wszystkie czegoś uczyły. Popatrz na swój stosunek do nich.

Iwona Kubiak

*Nie jest to rzetelna, naukowa informacja. Ten mit rozpowszechnił Franz Boas, podróżnik w XIX wieku, ale ze względu na specyfikę odmian i narzeczy tego języka nie da się tego tak dokładnie ustalić.