Warsztaty Ustawień Systemowych
Lublin: 18.02.2022 „Ustawieni do Nowego”

 

Będziemy pracować metodą Nowych Cichych Ustawień wg Berta Hellingera. Poprzez ćwiczenia, wykłady i ustawienia przyjrzymy się tematom, które przynosicie.
Cokolwiek Cię teraz „woła”:
czy problemy w związku,
czy nieuzasadniony lęk, depresja,
czy problem z dzieckiem,
czy zastój w pracy,
czy problemy ze zdrowiem…
Możesz spojrzeć na to za pomocą ustawień systemowych.
 
Metoda ustawień Berta Hellingera pokazuje połączenia z naszym rodzinnym systemem. Jest to poziom nieświadomy, który jednak mocno wpływa na nasze życie. Każdy system rodowy podlega pewnym prawom np dynamice brania i dawania, przepływu miłości, dążenia do kompletności. Te prawa wpływają na każdą osobę w systemie .
 
Na poziomie świadomym są to nasze wewnętrzne konflikty, zahamowania, brak decyzji, uczucia, których nie rozumiemy i nie potrafimy połączyć z żadnym wydarzeniem z naszego życia. ( a czasem potrafimy, ale to i tak niczego nie zmienia)
 
Jeden poziom wpływa na drugi, więc pracujemy tu także na Twoim wewnętrznym obrazie rodziny, na wewnęrznych postaciach, które nosisz w sobie. Na Twoich wewnętrznych aspektach/ archetypach/ częściach.
 
 Doświadczenie pokazuje, że często dana grupa zbiera się nieprzypadkowo i ich tematy się wzajemnie wspierają.
Polecam tę formę pracy osobom, które myślą o sesjach indywidualnych ze względu na kameralną grupę i dodatkowe korzyści z reprezentowania.

Na każdym warsztacie będą ustawienia własne, krótkie medytacje lub ćwiczenia.

Data warsztatu w Lublinie
18.02.2023

w Gdańsku przygotowaniu

 

Program warsztatu w Lublinie, zobacz tu : https://iwonakubiak.pl/warsztat-ustawieni-do-nowego/

Zapraszam na fb „Kochaj i już. Ustawienia systemowe”, aby poczytać więcej o tej metodzie.

Miejsce

Dokładny adres podamy po zapisie. Zgłoszenia coach@iwonakubiak.pl

Koszt

Ustawienie własne: 600 zł
Obserwatorzy: 200 zł